Skip to content

Pompa ciepła

Pompa ciepła jest urządzeniem grzewczym, które oddaje energię pozyskaną ze środowiska do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Jest to ekologiczne źródło ciepła, pozyskujące nawet 75% energii ze środowiska naturalnego. Tym samym, pompa ciepła nie tylko pozwala nam na ogrzewanie domu, ale także przyczynia się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. 

Jak to działa?

schemat_pompy
Zasada działania pompy ciepła

opiera się o wykorzystanie właściwości czynników chłodniczych (ziębniczych). Potrafią one wrzeć w bardzo niskich ujemnych temperaturach, a więc mogą efektywnie odbierać ciepło np. z gruntu, wody lub bezpośrednio z powietrza atmosferycznego. Dodatkowo czynnik jest sprężany w sprężarce pompy ciepła. Zwiększa się wówczas jego temperatura i ciśnienie, co można już wykorzystać do oddawania ciepła do wody grzewczej, basenowej czy też użytkowej.

Większa część ciepła

odbierana przez czynnik grzewczy pochodzi z otoczenia. Tak zwanym dolnym źródłem ciepła może być powietrze, grunt lub woda. Pompa ciepła wymaga zasilania energią elektryczną dla pracy sprężarki zapewniającej działanie obiegu chłodniczego. Jest to więc urządzenie zaliczane do najbardziej efektywnych energetycznie i wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE).

Ile prądu zużywa pompa ciepła?

ikona_rachunek

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest pytanie, ile prądu zużywa pompa ciepła? Przekłada się to wprost na koszty eksploatacji obciążające budżet domowy. Około 95% energii zużywana jest przez pracującą sprężarkę, pozostała część przez wentylator i pompę obiegową. Na podstawie rzeczywistych pomiarów zużycia energii elektrycznej w domach z pompami ciepła, można określić, że jest to zwykle wartość pomiędzy 10, a 20 kWh/m2 rocznie. Jest to zużycie energii przez pompę ciepła pracującą dla potrzeb ogrzewania domu oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Wyższe wartości dotyczą starszych budynków o niskim standardzie izolacji cieplnej. Niższe z kolei – budynków niskoenergetycznych oraz pasywnych.

W obecnie budowanych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, np. WT 2017 lub WT 2021, zużycie prądu przez pompę ciepła zwykle nie przekracza 15 kWh/m2rok. Przykładowo więc w domu o powierzchni 140 m2, całkowite roczne zużycie energii elektrycznej powinno wynieść nie więcej niż 2100 kWh. Przy cenie energii elektrycznej 0,63 zł/kWh (taryfa G11, cena-pradu.pl, 02.2021), roczne koszty ogrzewania domu pompą ciepła wraz z podgrzewaniem ciepłej wody dla 3-4 osób w rodzinie powinny wynieść ok. 1300 zł/rok.

pompa+foto

Pompa ciepła w połączeniu z fotowoltaiką

Połączenie pompy ciepła i instalacji PV, to obecnie najtańszy sposób na ogrzewanie domu. W perspektywie długiego czasu użytkowania, zestaw ten generuje największe oszczędności. Pamiętajmy, że przewidywany czas pracy paneli fotowoltaicznych oraz pomp, to 20-25 lat. Odpowiedni dobór urządzeń oraz wielkości instalacji PV, może zredukować rachunki za energię elektryczną nawet o 90%, eliminując jednocześnie inne koszty związane z ogrzewaniem domu. Dzięki takiemu duetowi można uzyskać niemal darmowe ogrzewanie swojego domu.

Pompa ciepła monoblok czy split?

Coraz większą popularnością na rynku cieszą się pompy ciepła typu powietrze-woda. Są one oferowane w dwóch podstawowych typach: MONOBLOK lub SPLIT. Zasadnicza różnica polega na tym jaki czynnik roboczy krąży w obiegu pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. W pompach ciepła typu SPLIT stosowany jest czynnik chłodniczy (ziębniczy) np. R410A lub R32. Wymaga to wykonania połączenia rurami miedzianymi pomiędzy jednostkami pompy ciepła. Obieg jest następnie wypełniany czynnikiem chłodniczym. Zaletą rozwiązania jest ochrona przed zamarzaniem na poziomie konstrukcyjnym, ponieważ czynnik chłodniczy nie zamarznie w występujących normalnie temperaturach zewnętrznych. Montaż pompy ciepła SPLIT wymaga jednak dodatkowych kwalifikacji tzw. uprawnień FGAZ, które musi posiadać instalator. Prowadzenie prac montażowych wymaga też specjalistycznych narzędzi. To wszystko może wpływać na podwyższenie kosztów montażu i serwisu pompy ciepła typu SPLIT.
Pompa ciepła MONOBLOK jest z kolei urządzeniem grzewczym, w którym obieg chłodniczy mieści się wyłącznie w jednostce zewnętrznej. Jest to więc zamknięty hermetyczny układ, który nie wymaga żadnej ingerencji podczas montażu. Dzięki temu montaż pompy ciepła MONOBLOK jest szybszy i prostszy w przebiegu, nie wymaga dodatkowych kwalifikacji czy uprawnień jak w przypadku pomp ciepła SPLIT.
Powietrzne pompy ciepła MONOBLOK mogą pracować bezpośrednio z wodą grzewczą, którą podłącza się wprost do jednostki zewnętrznej. Muszą być one zabezpieczone przed zamarzaniem na wypadek nieprzewidzianych przerw w zasilaniu energią elektryczną. Większość rozwiązań opiera się na zastosowaniu dodatkowego obiegu z glikolem pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną.

Trzy kroki do posiadania własnej pompy ciepła

1.

Gdy w dzień świeci słońce nasza instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd. Na bieżąco korzystają z niego wszystkie urządzenia elektryczne w Twoim domu, np. za darmo pracuje lodówka, pralka czy telewizor.

2.

Jeśli w ciągu dnia produkujemy więcej energii (nadwyżka), niż potrzebują nasze urządzenia w domu, to trafia ona do sieci energetycznej, która przejmuje rolę magazynu prądu.

3.

Z sieci odbieramy za darmo nadwyżkę naszej energii i korzystamy z niej, gdy nasza instalacja nie produkuje prądu lub gdy zwiększa się nasze zapotrzebowanie.

Dofinansowania

Program „Czyste Powietrze” jest sztandarowym programem rządu w walce ze smogiem.

Dotacja jest skierowana do właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych z nich lokali. Dofinansowanie przeznaczone jest na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Dzięki programowi można uzyskać środki zarówno na wymianę starego pieca, jak i stworzenie własnej mikro-elektrowni. Dokonując wymiany tak zwanego „kopciucha” na pompę ciepła, można ubiegać się o dotację w kwocie do 25 tys. zł, a dokonując dodatkowo montażu instalacji fotowoltaicznej można zwiększyć tę kwotę nawet do 30 tys. zł. Dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dotacji, sumy te to odpowiednio 32 tys. zł i 37 tys. zł. Podwyższona klasa efektywności energetycznej pomp ciepła (A++/A+++), przy podstawowym poziomie dofinansowania, pozwala uzyskać ze wspomnianego, rządowego programu zwrot faktycznie poniesionych kosztów na poziomie 45%. Jest to najwyższy zakładany poziom dofinansowania dla pomp ciepła powietrze-woda. Urządzenia w klasie efektywności energetycznej A+/A++ to zwrot poniesionych kosztów na poziomie 30%

Nasi partnerzy

aiwa
gree
samsung
hewalex
netsu
stiebel_eltron
Karlik_Energy_logo
ul. Torowa 10, 61-315 Poznań

ul. Torowa 10, 61-315 Poznań

+48 61 677 52 52

+48 61 677 52 52